.:: کومازار ::. به وبلاگ من خوش آمدید با آرزوی موفقیت برای همه . http://komazar.mihanblog.com 2018-04-19T14:10:21+01:00 text/html 2014-04-23T17:42:31+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/647 <div style="BORDER-BOTTOM: #666666; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir="rtl" align="center"><font size="4"><b><font color="#333333">وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.</font> <font color="#006600">چارلی چاپلین</font></b></font></div> text/html 2014-04-23T17:41:37+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/646 <div align="right"><font size="4"><b><div style="BORDER-BOTTOM: #666666; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir="rtl" align="justify"><font color="#333333">برهنگی بیماری عصر ماست. <font color="#006600">چارلی چاپلین</font></font></div></b></font></div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2014-04-23T17:40:59+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/645 <div align="center"><font size="4"><b><font color="#333333">حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند. <font color="#006600">چارلی چاپلین</font></font></b></font></div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2014-04-23T17:37:24+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/643 <div align="center"><font size="4"><b><span id="showLable">هر كس اطمینان به دست آورد كه همنوعان اش او را ارزشمند می شمارند، هراسی از <br><br>آنها به دل راه نمی دهد.<br><br><br>((<a href="http://rahpoo.com/?spkPath=Pesova" title="چكامه‌سرای پرتغالی ( 1888-1935 )">فرناندو پسوا</a>))<br><br></span></b></font><div align="right"><font size="4"><b>منبع rahpoo.com<span id="showLable"></span></b></font><br><font size="4"><b><span id="showLable"></span></b></font></div><font size="4"><b> </b></font></div> text/html 2014-04-23T17:36:30+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/642 <div align="center"><font size="4"><b><span id="showLable">برای ما كه همیشه از خویشتن خویش می گذریم چشم اندازی جز آنچه خودمان <br><br><br>هستیم وجود ندارد، چرا كه ما حتی صاحب [ =دارنده ی ] خودمان هم نیستیم. ما هیچ<br><br><br>چیز نداریم، چرا كه هیچ ایم.<br><br>((<a href="http://rahpoo.com/?spkPath=Pesova" title="چكامه‌سرای پرتغالی ( 1888-1935 )">فرناندو پسوا</a>))<br><br></span></b></font><div align="right"><font size="4"><b>منبع rahpoo.com<span id="showLable"></span></b></font><br><font size="4"><b><span id="showLable"></span></b></font></div></div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2014-04-23T17:35:27+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سخنان بزرگان http://komazar.mihanblog.com/post/641 <div align="center"><font size="3"><b><span id="showLable">كسی كه سفر می كند ناتوان از احساس است. برای همین هم كتابهای سفر در نقش كتابهای<br><br>&nbsp;تجربه، چنین كم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال كسی است كه آنها را نوشته <br><br>است.<br><br>((<a href="http://rahpoo.com/?spkPath=Pesova" title="چكامه‌سرای پرتغالی ( 1888-1935 )">فرناندو پسوا</a>))</span></b></font><br><span id="showLable"></span></div><span id="showLable"><br>منبع http://rahpoo.com/<br></span> text/html 2014-04-19T18:26:11+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور روز مادر و زن مبارک http://komazar.mihanblog.com/post/640 <p align="center"><font size="2"><b> سرای احمد امشب رشک طور است / زمین و آسمان غرق سرور است</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p align="center"><font size="2"><b> نهد پا در جهان دخت محمد-ص /&nbsp; به راهش از جهان گلریز حور است . . .</b></font></p> text/html 2014-04-19T18:24:43+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور روز مادر و زن مبارک http://komazar.mihanblog.com/post/639 <p align="center"> مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی ، تو شگفتی خلقتی</p> <p align="center"> تو لبریز عظمتی ، تو را دوست دارم و می ستایمت .</p> <p align="center"> دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت برکت , رحمت و عزت می طلبم . . .</p> text/html 2012-07-02T16:15:43+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور سیب زمینی از دل خاک بیرون آمده به شکل قلب http://komazar.mihanblog.com/post/638 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">این سیب زمینی به شکل قلب در روستای سولان از دل خاک بیرون آمده بنده خودم عکسشو گرفتم و گذاشتم تو وب دوستان عزیز و همراهان کومازار هم از این پدیده جالب دیدن کنند.</span><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7425502147/563883_435334209823350_1413686983_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"></div> text/html 2012-05-21T07:52:40+01:00 komazar.mihanblog.com صالح اکبری داور HitLeap The Quality Traffic Exchange http://komazar.mihanblog.com/post/637 <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">افزایش بازدید سایت و وبلاگ شما با یک سایت خارجی بسیار عالی <br><br>کاملا رایگان<br><br>اینم ایمیل من برای دوستانی که راهنمایی می خوان<br>jeri_louis@yahoo.com<br><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br><a href="http://trafficspammer.com/?r=komazar" target="_blank"><img style="border: 0px" src="http://trafficspammer.com/banners/banner6.png" alt="Get Traffic Like Spam"></a><div id="front-text" style="margin: 50px 150px 0 50px; float: left"> <img src="http://trafficspammer.com/img/looking_03.png" alt="Looking for quality traffic?"> <div style="font-size: 14px; margin-top: 50px; margin-left: 5px;"> <p>Our autohits traffic exchange is a simple and easy way to get free traffic.</p> <p>We offer you a custom timer (15 - 60 seconds), traffic flow settings,</p> <p>the ability to hide the traffic source for safe traffic and much, much more!</p> </div> <a id="register" href="http://trafficspammer.com/register.php"></a> </div> </div>